saldub.sk

Oznamy na 6. pôstnu nedeľu
ŠIESTA PÔSTNA NEDEĽA 13. APRÍL 2014
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako
v ostatné dni pracovného týždňa.
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec
biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 10,00 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej
večere bude v kostole o 18,00, v kaplnke na II ZŠ o 18,00 a v Prejte o 17,45. Hodina
bdenia bude v kostole o 20,00 hod. V kostole bude možnosť adorácie do 22,00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8,00 budú
v kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Križová cesta na Kalvárii bude o 10,00 hod.
Obrady Veľkého piatku budú v kostole o 15,00 hodine, v kaplnke na II. ZŠ tiež o 15,00
hod. Mládežnícka križová cesta začne pred kostolom o 20,00 hod. Kostol bude otvorený
do 22,00 hod.
Na Bielu sobotu budú v kostole ráno o 8,00 hod. ranné chvály s posvätným čítaním.
Poklona pri božom hrobe bude do 19,00. O 19,00 budú vespery, ktoré sú v tento deň
ešte zo soboty. Obrady Veľkonočnej vigílie budú len v kostole a začínajú o 19,30 pred
kostolom. Na obrady si môžete priniesť sviece.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu. Večer bude cesta svetla,
ktorá začne o 17,30 na Kalvárii. Pozývame najmä mladých.
Program slávení vo Veľkom týždni nájdete aj vo farských zvestiach. Kto ešte nemá,
môže si vziať zo stolíka.
1. Kto nestihol svätú spoveď v našej farnosti, môže sa ešte vyspovedať pri spoločnej
spovedi dnes v Novej Dubnici. Dni Veľkého týždňa nechajme priestor na spoveď
pre tých, ktorí pricestujú na sviatky zďaleka, alebo sa nestihli vyspovedať pre
nepredvídané okolnosti. Počas obradov Veľkonočného trojdnia nespovedáme. Tiež
Vás prosíme aj pre budúcnosť, aby ste využili čas spoločnej svätej spovede.
Mnohí sa spoliehajú, že sa vyspovedajú počas omší v nedeľu alebo vo Veľkom
týždni. To sa však nedá zvládnuť a spôsobuje nepríjemné čakanie Vám a časový
stres nám kňazom. Možnosť spovedať sa pred sviatkami počas sv. omší nechajme
tým, ktorí to naozaj potrebujú z dôvodu nepredvídaných okolností.
2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní kostola v utorok 15. 4. od 9,00 hod.
3. Tlačivá na 2 percentá dane pre Domku, Lauru alebo Cirkevnú školu sú na stolíku pod
chórusom.
4. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná zbierka na nový kostol.
 
„Ježiš žije v nás...“

zbor_5V dňoch 21.-22.3.2014 sa uskutočnilo sústredenie Detského zboru 100&1 Ovečka na chate v Slávnickom Podhorí. Viac ako 40 detí, animátorov a niekoľkých rodičov malo takto možnosť sa znova viac spoznať, zabaviť sa a nacvičiť nové piesne.

 
Spovedanie v dekanáte Ilava

Preveľkonočné spoločné spovede v dekanáte Ilava 2014

 
Oznamy na 5. pôstnu nedeľu
PIATA PÔSTNA NEDEĽA 6. APRÍL 2014
Liturgický kalendár:
Tento týždeň sa neslávia žiadne záväzné spomienky.
Dnes nebude Korunka Božieho milosrdenstva v kostole, nakoľko je križová cesta na
Kalvárii. Korunka bude na Kalvárii po križovej ceste.
Budúca nedeľa je Kvetná.
1. Tento týždeň sú v dekanáte spoločné sväté spovede. V našej farnosti bude
spoločná spoveď v sobotu od 9,00 do 12,00 a od 14,30 do 17,00 hod. Sväté
prijímanie budeme dávať každú polhodinu. Odporúča sa však prijímať vo svätej
omši v sobotu večer alebo v nedeľu. V Prejte spovedáme v piatok od 10,00 do 11,30
a od 15,00 do 16,00
2. V utorok 8. apríla dopoludnia budeme spovedať chorých po domoch. Ak ste nám ich
ešte nenahlásili, prosíme, aby ste ich prihlásili najneskôr dnes v sakristii kostola.
V utorok budeme vysluhovať aj sviatosť pomazania chorých v kostole pri rannej aj
večernej sv. omši. Pomazanie chorých môžu starí ľudia prijímať aj z dôvodu veku
a ubúdania síl.
3. Stretnutie lektorov bude v utorok po večernej sv. omši.
4. V piatok po mládežníckej sv. omši bude adorácia. Osobitne pozývame birmovancov
a všetkých mladých.
5. Dnes animujú križovú cestu na Kalvárii deti. Na budúci týždeň mladí, taktiež
osobitne pozývame birmovancov.
6. Ďakujeme mladým, ktorí včera upratovali Katolícky dom a ženám za umytie okien na
fare.
7. Farské zvesti si môžete zobrať zo stolíka. Cena je 50 centov. Prišiel tiež časopis
Naša diecéza. Cena je tiež 50 centov.
8. Zbierka na nový kostol vyniesla 5460 eur. Pán Boh zaplať za všetky milodary!
oznamy6. apríl 2014
 
Karneval


Prinášame fotografie z karnevalu :


 
Zaži tajomstvo Veľkej noci!
4ty4you
BRATISLAVA, 4. marec 2014 - Už 4. pôstne obdobie prichádzajú mládežnícke organizácie Domka a Laura so sériou každodenných pôstnych zamyslení pre mladých s názvom Forty For You.


Forty For You je projekt 40-tich krátkych zamyslení, ktoré prinášajú možnosť čerpať z každodenného evanjelia a ponúkajú mladým o čosi hlbšie prežiť čas počas pôstneho obdobia.
 
Cesta okolo sveta za 96 hodinPrinášame Vám zopár fotografií z tohtoročného jarného prímestského tábora. Fotky sú rozdelené do galérií podľa dní:

 
Sviatok sv.dona Bosca

donbosco
V piatok 31.1. sme oslavovali sviatok sv.dona Bosca. Prinášame zopár fotografií z udalosti.

 

 
Chlapčenský pobytový tábor

img_2367

 

V dňoch od 30.7. do 2.8. 2013 sa po niekoľko ročnej prestávke v našom stredisku opäť uskutočnil chlapčenský pobytový tábor.

 

 
Florbalový turnaj 20.12.2013
image
V sobotu 20.12.2013 sa v Katolíckom dome uskutočnil floorbalový turnaj pre chlapcov ZŠ. Celý turnaj sa začal registráciou a rozlosovaním zápasov.

 

 
Strediskové školy animácie za rok 2013

ssa3

Počas tohto roka boli organizované stretnutia animátorov zo strediska, ktoré boli zamerané na školenie animátorských zručností pre výchovu a prevenciu. Stretnutia sa konali pravidelne a do aktivít boli zapojení animátori z celého strediska. Mnohí prejavili aktívny záujem o danú problematiku aj svojou účasťou.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Strana 1 z 25

2 % Domke

domka2p2

100a1
focus

left.menu.zajazd.2014

left.menu.zajazd.2014-2

Myšlienky slávnych

Keď človek hovorí pravdu nemusí si pamätať čo povedal. (Rodin)

zadc


logo_vydDB

logo-sdb