saldub.sk

Oznamy na 23. nedeľu cez rok
23. NEDEĽA CEZ ROK 7. SEPTEMBER 2014
Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Narodenie Panny Márie
V piatok je ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie
V sobotu je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Na budúcu nedeľu pripadá sviatok Povýšenia Svätého Kríža
1. Na Kalvárii bude na budúcu nedeľu križová cesta o 9,30 a po nej o 10,30 sv. omša.
Po sv. omši bude malé agapé. Kto chce, môže priniesť koláče priamo na Kalváriu. Sv.
omša bude spojená s tradičnými dožinkami a bodkou za prázdninami. V nastávajúcom
školskom roku budú Fatimské soboty o  10,00 hod. tri krát (v decembri, v  marci
a máji). Ostatné fatimské soboty budú po rannej sv. omši, ktorá je o 6,30. V októbri
bude stretnutie ružencových spoločenstiev v  Šaštíne. Kto by mal záujem ešte
o farské zvesti, sú na stolíku pod chórusom.
2. V kaplnke na II. ZŠ bude bývať druhá sv. omša až od 21. septembra.
3. Posledná možnosť prihlásiť sa na birmovku je tento utorok o stretu o 16,00 na fare.
Stretnutia birmovancov začnú od ďalšieho týždňa (od 16. septembra).
4. Dospelí, ktorí sa chcú pripraviť na krst, prvé sv. prijímanie a  birmovku nech sa
prihlásia osobne u pána farára.
5. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali tohoročnú púť. Brigádnikom, za upratanie
kostola a okolia, kvetinárkam za výzdobu, hudobníkom, chrámovému zboru,
kostolníkom, lektorom, miništrantom, technikom, mladým chlapcom a  dievčatám v
krojoch, taktiež folklórnemu súboru Mladosť za zapožičanie krojov. A všetkým Vám,
ktorí ste si prišli uctiť našu nebeskú Matku. Po tejto sv. omši bude teraz procesia na
námestie k mariánskemu stĺpu, kde bude modlitba zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Cestou sa budeme modliť ruženec. Poradie bude: kríž, skauti, mladí
v krojoch, miništranti, kňazi s generálnym vikárom a všetci ľudia. V strede procesie
bude dychovka. Prosíme, aby ste kráčali po celej šírke cesty a nenechávali rozostupy.
oznamy7. september 2014
 
Program púte - kliknite pre zväčšenie
spravodajv

 
Oznamy na 22. nedeľu cez rok
22. NEDEĽA CEZ ROK 31. AUGUST 2014
Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
V piatok je prvý piatok v mesiaci, spovedáme každý deň počas bohoslužieb.
1. V tomto týždni budeme sláviť v našej farnosti púť. Program púte je na nástenke
pred kostolom a  tiež vo farských zvestiach (ktorí ešte nemáte farské zvesti,
môžete si ich zakúpiť pod chórusom). Osobitne pozývame na slávnostnú sv. omšu
v  sobotu večer, ktorú bude celebrovať generálny vikár Žilinskej diecézy Mons.
Ladislav Stromček. Po nej bude procesia. Na procesiu si môžete priniesť sviece.
V sobotu večer o 21,00 bude hodinka čítania Božieho slova s následnou adoráciou
a  požehnaním. Taktiež srdečne pozývame aj na ďalší program ako je koncert
k Sedembolestnej v piatok večer po sv. omši, na fatimský ruženec v sobotu o 16,30
a Korunku Božieho milosrdenstva v piatok aj v nedeľu o 15,00. (V nedeľu bude po
slávnostnej korunke aj prednáška vdp. Pavla Benku v  rámci stretnutia formačnej
skupiny Faustínum). V nedeľu bude sv. omša na nádvorí kostola o  10,00 hod.
Celebrovať bude direktor komunity don Jozef Ragula. Sv. omša o 11,00 nebude.
2. V kaplnke na II. ZŠ bude bývať druhá sv. omša až od 21. septembra. V Prejte bude
sv. omša od tohto týždňa už aj v utorok o 17,45 hod.
3. Upratovanie kostola pred púťou bude v  utorok o  9,00 hod. Prosíme brigádnikov,
aby nám prišli pomôcť.
4. V utorok začína nový školský rok Sv. omša s Veni Sancte bude pre našu Cirkevnú
školu v  utorok o  9,00 hod. v  kostole. Aj ostatných žiakov a  študentov pozývame
začať školský rok sv. omšou v utorok večer o 18,00 hod.
5. Sestry saleziánky pozývajú na stretká a  krúžky pre deti a mladých. Prihlášky sú
na stolíku pod chórusom. Zároveň sestry pozývajú na otvorenie školského roka
“Hradné slávnosti“ v Laure 4. 9. o 15,30.
6. Prihlasovať na birmovku budeme v utorok a v stredu o 16,00 hodine na fare. Pri
prihlásení treba vedieť základné pravdy a modlitby.
7. Stretnutie pastoračnej rady a  všetkých zainteresovaných pri organizovaní púte
bude dnes večer o 19,15 na fare.
8. Stretnutie miništrantov bude v Katolíckom dome dnes o 15,30.
9. Pani riaditeľka Cirkevnej školy ďakuje všetkým brigádnikom, ktorí pomáhali pri
budovaní priestorov Cirkevnej škôlky. Zároveň oznamuje, že kto by chcel prihlásiť
dieťa do cirkevnej školy, môže tak urobiť do konca týždňa (nie do škôlky, tá je už
plná.)
10. Dnes je farská poklona. Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši o 11,00 hod až
do večernej sv.
omše.
oznamy31. august 2014
 
Oznamy na 21. nedeľu cez rok
21. NEDEĽA CEZ ROK 24. AUGUST 2014
Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Moniky
Vo štvrtok je spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
V piatok je spomienka Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
V Prejte bude slávnostná sv. omša k Panne Márii Kráľovnej na budúcu nedeľu o 10,30
(sv. omša o 8,45 nebude)
1. Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9,30 bude uvedený do úradu direktora komunity
don Jozef Ragula.
2. Na budúcu nedeľu o 9,00 bude poľsko-slovenská festivalová sv. omša Kalvárii (nie
v kostole ako bolo uvedené v programe festivalu)
3. V Katolíckom dome bude veľké upratovanie v sobotu 30. augusta o 14,00 hod.
Pozývame všetkých, ktorí môžu pomôcť, hlavne tých, ktorí využívajú Katolícky dom
na rôzne stretnutia.
4. V Šaštíne bude v piatok 29. augusta naša saleziánska provincia sláviť Deň
vďačnosti za 90 rokov pôsobenia na Slovensku. O 11,00 bude v bazilike slávnostná
sv. omša prenášaná aj televíziou Lux. Autobus s prihlásenými účastníkmi odchádza
spred Katolíckeho domu o 7,45 a od SPŠ o 8,00 hod.
5. Upozorňujeme mladých a zároveň pozývame na mládežnícky program v Šaštíne na
púti 14. 9. Podrobnejší oznam je na nástenke.
6. Vo štvrtok sa začneme modliť deviatnik pred púťou pri rannej aj večernej sv. omši
pred požehnaním.
7. Birmovanci, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie sviatosti birmovania
v nastávajúcom školskom roku sa môžu prísť prihlásiť tento týždeň (utorok 26.8.
a v stredu 27.8.) alebo prvý septembrový týždeň (utorok 2.9. a v stredu 3.9.) vždy
o 16,00 na fare. Pri prihlásení treba vedieť základné pravdy a modlitby, ktoré sú
na letáku pod chórusom.
8. Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie na budúcu nedeľu o 15,30 do
Katolíckeho domu.
9. Prišli farské zvesti, môžete si ich zobrať zo stolíka za 50 centov.
10. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 7 680 eur. Pán Boh
zaplať!
oznamy24. august 2014
 
Oznamy na 20. nedeľu cez rok
20. NEDEĽA CEZ ROK 17. AUGUST 2014
Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Vo štvrtok je spomienka sv. Pia X., pápeža
V piatok je spomienka Panny Márie Kráľovnej. Aj v tento deň možno získať odpustky
v roku Sedembolestnej aj v našom kostole. V Prejte bude slávnostná sv. omša k Panne
Márii Kráľovnej poslednú augustovú nedeľu 31.8. o 10,30.
1. Novozriadená Cirkevná škôlka prosí rodiny, ktoré by mohli darovať hračky a rôzne
detské hry pre škôlku, aby ich priniesli na sekretariát školy do 26.8. Hračky musia
byť čisté a funkčné.
2. Birmovanci, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie sviatosti birmovania
v nastávajúcom školskom roku sa môžu prísť prihlásiť posledný augustový týždeň
(utorok 26.8. a v stredu 27.8.) alebo prvý septembrový týždeň (utorok 2.9.
a v stredu 3.9.) vždy o 16,00 na fare. Pri prihlásení treba vedieť základné pravdy
a modlitby, ktoré sú na letáku pod chórusom.
3. Dnes je zbierka na nový kostol.
4. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila týždeň od 15. 8. do 22.8. za týždeň
modlitieb za mier a zmierenie medzi národmi. Na tento úmysel bola zverejnená aj
modlitba, ktorú sa budeme modliť. (Môžeme sa ju pomodliť pred požehnaním)
oznamy17. august 2014
 
Tintinove dobrodružstvá - letný prímestský tábor 2014

IMG_4578V dňoch 14.-18.7.2014 sa u nás v Dubnici nad Váhom konal letný prímestský tábor pre deti od tretieho do siedmeho ročníka základných škôl. Tento rok naši saleziáni, saleziánky a animátori vybrali ako tému rozprávku Tintinove dobrodružstvá. Celý tábor tak počas týždňa prešiel mnohými prekážkami a pátral po stratenom poklade.

 
Trojdňový maratón dobrovoľníctva

72_h_3Projekt 72 HODÍN vznikov v 90. rokoch v západnej Európe a od roku 2010 sa pravidelne organizuje aj na Slovensku. Ide o dobrovoľnícku akciu, ktorá trvá 3 dni. Jej cieľom je urobiť niečo pre naše mesto (skrášliť okolie, vyčistiť, niečo nové vybudovať) a tiež spoznať nových ľudí. Zapojiť sa môže každý. :)

 
Fotky z birmovky 2014 -doplnené !
Fotky z tohtoročnej birmovky si môžte stiahnuť z nasledovného linku:

http://ulozto.sk/xSddBA4M/birmovka-rajec-zip heslo: dca2014

Doplnené  8.7.2014 :
Pridávame daľší link :

http://uloz.to/xW1GxkMB/birmovka-2014-zip heslo:birmovka

 
sviatok Panny Márie Pomocnice

maria

V nedeľu 25.mája sa vo farskej záhrade konala oslava pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice.
V nasledujúcej galérií si môžte pozrieť fotky z tejto udalosti.

 

 

 
Farské zvesti - Veľká noc 2014
spravodajv
Vyšlo nové číslo farských zvestí . Môžte si ho stiahnuť/pozrieť na nasledovnom odkaze :

farske_zvesti_03_2014_web.pdf
 
„Ježiš žije v nás...“

zbor_5V dňoch 21.-22.3.2014 sa uskutočnilo sústredenie Detského zboru 100&1 Ovečka na chate v Slávnickom Podhorí. Viac ako 40 detí, animátorov a niekoľkých rodičov malo takto možnosť sa znova viac spoznať, zabaviť sa a nacvičiť nové piesne.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Strana 1 z 25

100a1
focus

Myšlienky slávnych

Len zranení ľudia vedia ako obviazať rany. (F.J. Sheen)

zadc


logo_vydDB

logo-sdb