saldub.sk

Farské zvesti - Veľká noc 2014
spravodajv
Vyšlo nové číslo farských zvestí . Môžte si ho stiahnuť/pozrieť na nasledovnom odkaze :

farske_zvesti_03_2014_web.pdf
 
Oznamy na Veľkonočnú nedeľu
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 20. APRÍL 2014
Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sv. omše v kostole sú 6,30 8,00 9,30 18,00. Sv. omša
o 11,00 v kostole nebude. Na II. ZŠ bude len jedna sv. omša o 8,00 hod. V Prejte bude
sv. omša o 8,45. Celý týždeň je veľkonočná oktáva. Cez veľkonočné obdobie sa namiesto
Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná. Budúca nedeľa je Druhá
veľkonočná - Nedeľa Božieho milosrdenstva.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a slávení Veľkonočných sviatkov:
miništrantom, spevákom, organistom, chrámovému zboru (za nacvičenie spevov
Veľkonočného trojdnia aj nacvičenie náročných pašií na Veľký piatok), lektorom,
kostolníkom, aranžérkam kvetín, hasičom a brigádnikom, ktorí prišli upratať kostol.
1. Pozývame Vás na Cestu svetla, ktorá začne dnes o 17,30 na Kalvárii.
2. Pozývame mladých na tradičný výlet na Veľkonočný pondelok. Zraz účastníkov
bude v pondelok o 7,15 pred Katolíckym domom. Trasa bude určená podľa počasia.
3. Aliancia za rodinu organizuje petíciu za referendum o ochrane rodiny. Petíciu
podporuje aj Konferencia biskupov Slovenska. Môžete ju podpísať na stolíku pod
chórusom. Treba uviesť všetky údaje podľa tabuľky. Podrobnejšie informácie sú aj
na priložených letákoch.
4. Ešte je niekoľko voľných miest na zájazd do Talianska, ktorý organizuje formačná
skupina Faustínum. Podrobnejší oznam je na plagáte pred kostolom.
5. Zbierka Tehlička pre Afriku vyniesla v kostole 575 eur. Ďakujeme za všetky
milodary.
6. Na budúcu nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva bude o 15,00 v kostole korunka
Božieho milosrdenstva.
7. Dnes po sv. omšiach je veľkonočná zbierka na nový kostol.
oznamy20. apríl 2014
 
Oznamy na 6. pôstnu nedeľu
ŠIESTA PÔSTNA NEDEĽA 13. APRÍL 2014
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú sv. omše ako
v ostatné dni pracovného týždňa.
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec
biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 10,00 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej
večere bude v kostole o 18,00, v kaplnke na II ZŠ o 18,00 a v Prejte o 17,45. Hodina
bdenia bude v kostole o 20,00 hod. V kostole bude možnosť adorácie do 22,00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8,00 budú
v kostole ranné chvály s posvätným čítaním. Križová cesta na Kalvárii bude o 10,00 hod.
Obrady Veľkého piatku budú v kostole o 15,00 hodine, v kaplnke na II. ZŠ tiež o 15,00
hod. Mládežnícka križová cesta začne pred kostolom o 20,00 hod. Kostol bude otvorený
do 22,00 hod.
Na Bielu sobotu budú v kostole ráno o 8,00 hod. ranné chvály s posvätným čítaním.
Poklona pri božom hrobe bude do 19,00. O 19,00 budú vespery, ktoré sú v tento deň
ešte zo soboty. Obrady Veľkonočnej vigílie budú len v kostole a začínajú o 19,30 pred
kostolom. Na obrady si môžete priniesť sviece.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu. Večer bude cesta svetla,
ktorá začne o 17,30 na Kalvárii. Pozývame najmä mladých.
Program slávení vo Veľkom týždni nájdete aj vo farských zvestiach. Kto ešte nemá,
môže si vziať zo stolíka.
1. Kto nestihol svätú spoveď v našej farnosti, môže sa ešte vyspovedať pri spoločnej
spovedi dnes v Novej Dubnici. Dni Veľkého týždňa nechajme priestor na spoveď
pre tých, ktorí pricestujú na sviatky zďaleka, alebo sa nestihli vyspovedať pre
nepredvídané okolnosti. Počas obradov Veľkonočného trojdnia nespovedáme. Tiež
Vás prosíme aj pre budúcnosť, aby ste využili čas spoločnej svätej spovede.
Mnohí sa spoliehajú, že sa vyspovedajú počas omší v nedeľu alebo vo Veľkom
týždni. To sa však nedá zvládnuť a spôsobuje nepríjemné čakanie Vám a časový
stres nám kňazom. Možnosť spovedať sa pred sviatkami počas sv. omší nechajme
tým, ktorí to naozaj potrebujú z dôvodu nepredvídaných okolností.
2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní kostola v utorok 15. 4. od 9,00 hod.
3. Tlačivá na 2 percentá dane pre Domku, Lauru alebo Cirkevnú školu sú na stolíku pod
chórusom.
4. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná zbierka na nový kostol.
 
„Ježiš žije v nás...“

zbor_5V dňoch 21.-22.3.2014 sa uskutočnilo sústredenie Detského zboru 100&1 Ovečka na chate v Slávnickom Podhorí. Viac ako 40 detí, animátorov a niekoľkých rodičov malo takto možnosť sa znova viac spoznať, zabaviť sa a nacvičiť nové piesne.

 
Karneval


Prinášame fotografie z karnevalu :


 
Zaži tajomstvo Veľkej noci!
4ty4you
BRATISLAVA, 4. marec 2014 - Už 4. pôstne obdobie prichádzajú mládežnícke organizácie Domka a Laura so sériou každodenných pôstnych zamyslení pre mladých s názvom Forty For You.


Forty For You je projekt 40-tich krátkych zamyslení, ktoré prinášajú možnosť čerpať z každodenného evanjelia a ponúkajú mladým o čosi hlbšie prežiť čas počas pôstneho obdobia.
 
Cesta okolo sveta za 96 hodinPrinášame Vám zopár fotografií z tohtoročného jarného prímestského tábora. Fotky sú rozdelené do galérií podľa dní:

 
Sviatok sv.dona Bosca

donbosco
V piatok 31.1. sme oslavovali sviatok sv.dona Bosca. Prinášame zopár fotografií z udalosti.

 

 
Chlapčenský pobytový tábor

img_2367

 

V dňoch od 30.7. do 2.8. 2013 sa po niekoľko ročnej prestávke v našom stredisku opäť uskutočnil chlapčenský pobytový tábor.

 

 
Florbalový turnaj 20.12.2013
image
V sobotu 20.12.2013 sa v Katolíckom dome uskutočnil floorbalový turnaj pre chlapcov ZŠ. Celý turnaj sa začal registráciou a rozlosovaním zápasov.

 

 
Strediskové školy animácie za rok 2013

ssa3

Počas tohto roka boli organizované stretnutia animátorov zo strediska, ktoré boli zamerané na školenie animátorských zručností pre výchovu a prevenciu. Stretnutia sa konali pravidelne a do aktivít boli zapojení animátori z celého strediska. Mnohí prejavili aktívny záujem o danú problematiku aj svojou účasťou.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Strana 1 z 25

2 % Domke

domka2p2

100a1
focus

left.menu.zajazd.2014-2

Myšlienky slávnych

Ako môže byť smutný ten, kto slúži Bohu?! (R. Vůjtěchová)

zadc


logo_vydDB

logo-sdb