saldub.sk

Oznamy na 3. nedeľu cez rok
TRETIA NEDEĽA CEZ ROK 25.JANUÁR 2015
Liturgický kalendár:
(Na dnes pripadá sviatok  Obrátenie sv. Pavla)
V pondelok je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov
V stredu je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
V sobotu je slávnosť sv. Jána Bosca, kňaza. Slávnostná sv. omša bude v kostole
v predvečer slávnosti, t.j. v piatok o 18,00 hod. Po nej pozývame na pohostenie do
Katolíckeho domu. Kto chce, môže priniesť koláče. Sv. omša o 19,00 nebude.
1. V rámci oslavy sv. Jána Bosca Vás tiež pozývame na stetnutie rodín, ktoré bude  na
budúcu nedeľu o 15,30 v Katolíckom dome.
2. Pozývame Vás na prednášku „Rodina: Chrániť a napomáhať, alebo nechať
likvidovať...“, spojenú s besedou, v utorok o 16,00 v Katolíckom dome. Prednášať
bude pani Miroslava Szitová, školská psychologička a sociálna pedagogička.
3. Z piatka na sobotu bude celonočná adorácia za rodiny a za referendum. Adorácia
začne v piatok 30.1. o 21,00 a skončí o 31.1. o 6,00.
4. Zápis do ZŠ sv. Dominika Savia bude 29. a 30. januára a tiež 3. februára 2015 v čase
od 15,00 do 17,00 hod. v priestoroch školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list
dieťaťa. Viac informácii nájdete aj na web stránke školy.
5. Na budúcu nedeľu o 15,00 bude v kostole  Korunka k Božiemu milosrdenstvu a po nej
stretnutie Faustínum.
6. Zbierka na nový kostol, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 10510 eur. Pán Boh
zaplať!
oznamy25. január 2015
 
Oznamy na 2. nedeľu cez rok
DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK 18.JANUÁR 2015
Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice
Vo štvrtok je spomienka blahoslavenej Laury Vicuňovej
V sobotu je sviatok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Tento týždeň od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
1. Deviatnik k don Boscovi sa budeme modliť od 22. januára pri sv. omšiach pred
požehnaním.
2. Sestry saleziánky a animátori pozývajú deti na tradičnú Lauraparty dnes o 15,00 hod
v Oratku Laura.
3. Modlitby matiek budú mať modlitbové stretnutie v piatok,  sobotu a  nedeľu podľa
rozpisu na nástenke
4. Cirkevná škola pozýva na ples, ktorý bude 7. februára. Vstupenky si môžete zakúpiť
na riaditeľstve školy alebo v predajni Don Bosco. Ceny do tomboly môžete odovzdať
v predajni Don Bosco.
5. Prímestský tábor pre deti  3. až 7. ročníka ZŠ bude v dňoch 16.-19. februára.
Prihlášky sú na stolíku pod chórusom.
6. Dnes  po sv. omšiach je zbierka na nový kostol.18. januárjjjj
oznamy18. január 2015
 
Saleziánski spolupracovníci ASC sa opäť stretli

DSC09527
Dňa 11. januára 2015 sa v dubnickej farnosti konala konferencia saleziánov spolupracovníkov.

 
Oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána
NEDEĽA KRSTU PÁNA 11.JANUÁR 2015
Liturgický kalendár:
V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
Vo štvrtok je v saleziánskej rodine spomienka blahosl. Alojza Variaru, kňaza
V sobotu je spomienka sv. Antona, opáta
1. Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, môžu sa formou prihlášky
uchádzať o 6-ročné štúdium odporu Katolícka teológia v Kňazskom seminári sv.
Gorazda v Nitre. Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
a bezúhonný život. Potrebné je aj odporúčanie miestneho kňaza. Prihlášky sa
podávajú do 31. marca.
2. Cirkevná škola sv. Dominika Sávia pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na
Deň otvorených dverí vo štvrtok 15. 1. od 9,30 do 14,00 hod v priestoroch školy.
Môžete si pozrieť priestory, vybavenie školy, stretnúť sa s pedagógmi a zažiť
vyučovanie na prvom stupni.
3. Cirkevná škola taktiež pozýva na ples, ktorý bude 7. februára. Vstupenky si môžete
zakúpiť na riaditeľstve školy alebo v predajni Don Bosco. Ceny do tomboly môžete
odovzdať v predajni Don Bosco.
4. Prímestský tábor pre deti  3. až 7. ročníka ZŠ bude v dňoch 16.-19. februára.
Prihlášky sú na stolíku pod chórusom.
5. Miništrantské stretnutie bude dnes o 15,30 v
6. Liturgické usmernenie: Podávanie rúk sa v zmysle usmernenia Kongregácie pre boží
kult nemá dávať tak, aby veriaci opúšťali svoje miesta. Stačí podať ruku len
najbližšie stojacim (napr. napravo a naľavo). Taktiež chceme poprosiť, aby ste na
sväté prijímanie v strede kostola pristupovali v dvojstupe a odchádzali na tú stranu,
z ktorej prichádzate.
7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol. Tento mesiac začneme robiť izolácie
a kúrenie, na ktoré máme finančné prostriedky zo zbierok a začneme šetriť na
dlažbu.
oznamy11. január 2015
 
Farské zvesti - Advent - Vianoce 2014
spravodajv
Vyšlo nové číslo farských zvestí . Môžte si ho stiahnuť/pozrieť na nasledovnom odkaze :

farske_zvesti_11_2014_nahlad.pdf
 
Animátori sa ponorili do hlbín
Mladí zo západného Slovenska sa spoločne cez víkend stretli na prvom kurze Školy pre
animátorov. Boli ochotní učiť sa aj cez víkend, čo určite neoľutovali.
Jednou z prvých vecí bolo, že si každý zo zúčastnených vytýčil osobné ciele, ktoré by chcel
dosiahnuť. Na konci tohto víkendového stretnutia sme si zhodnotili, či boli naše ciele naplnené
alebo by sa dalo na tom ešte zapracovať.
V Melčiciach-Lieskovom  sme si každý našli nových priateľov a podelili sa o osobné skúsenosti
z našich stredísk. Zistili sme, čím a pre čo žijeme a tiež sme si zahrali typické hry pre naše
strediská, aby sme sa mohli aj týmto smerom inšpirovať.
„ŠpA- pre mňa miesto, kde som načerpala veľa síl, vedomostí a motivácii pre moje ďalšie
malé animátorské kroky. Stretla som ľudí s otvorenými srdiečkami. Boli to chlapci a dievčatá, cez
ktorých Pán Boh určite koná a ešte bude konať veľké veci,“ povedala animátorka Baška.
Naučili sme sa niečo nové o tom, ako don Bosco vychovával svojich chlapcov. Taktiež sme si
povedali niečo málo o saleziánskej spiritualite a tiež ako to všetko využiť v každodennom živote.
Školu pre animátorov zhodnotila aj jedna zo školiteliek, Kaja: „Pre mňa to bol úžasný
víkend plný radosti, nadšenia, záujmu a zapálenia pre životný štýl dona Bosca. Som vďačná, že som
mohla stretnúť toľko mladých animátorov túžiacich po sebadávaní ako animátori. Všetkým držím
palce, aby sa im podarilo naplniť ich osobné ciele z tohto kurzu a teším sa na ďalšie stretnutie.“
Po náročnom programe, ktorý každého vyčerpal, bolo načase trocha sa stíšiť a načerpať aj
z toho duchovného. Súčasťou adorácie bolo aj skladanie animátorského sľubu, ktorý mal každý sám
za seba možnosť povedať a spečatiť. Myslím, že to bol pre každého veľmi silný zážitok, kedy mohli
Bohu povedať o svojich trápeniach a tiež mu poďakovať za osoby, ktoré vstúpili do ich životov.
Škola pre animátorov je organizovaná Domkou, združením saleziánskej mládeže. Už niekoľko
rokov vzdeláva mladých ľudí a vychováva z nich animátorov, ktorí môžu dávať ďalej, čo tam dostali.
Betka Vavrová

pA_4Mladí zo západného Slovenska sa spoločne cez víkend stretli na prvom kurze Školy pre animátorov. Boli ochotní učiť sa aj cez víkend, čo určite neoľutovali.

 
Putovný kríž SDM v Dubnici nad Váhom

Pozývame Vás na sprevádzanie putovného kríža Svetových dní mladých v našom kostole. Bližšie info na plagáte.

 
Noty ako poklad hudobníkov
Hudby nikdy nie je dosť. Každý počúva nejaký štýl, ktorý má rád. Naši zboristi hudbu nie len
počúvajú, ale aj sami spievajú.
Detský zbor 100&1 ovečka sa vybral na dva dni na jesennú chatu v Slávnickom Podhorí. Hneď
po tom, ako dorazili a trocha sa posilnili, sa odobrali na druhú časť zborovej školy. Témou boli
tentokrát NOTY.
„Veľmi rada chodím na zborové chaty. Večer máme vždy nachystaný nejaký super program.
S deťmi sa tam zabávame a aspoň si oddýchneme ,a zabudneme na školu,“ povedala jedna
z animátoriek,  Veronika.
Úlohou detí bolo chodiť po jednotlivých stanoviskách, na ktorých mali vytvoriť pesničku,
naučiť sa stupnicu či vytvoriť noty z hmoty. Vďaka skvelým animátorom sa príjemne zabavili a aj
niečo nové a užitočné naučili.
„Bolo celkom dobre. V piatok večer sme mali program pre deti, kde sme im chceli odovzdať
znalosti z oblasti nôt, rytmu a hudby a v sobotu sme nacvičovali nové piesne,“ zhodnotila priebeh
akcie Katka.
Aby sa stále iba nespievalo, vybehlo sa nachvíľu aj von zaskákať si a zahrať sa nejaké hry.
A keďže si deti museli aj na nečisto vyskúšať nové skladby, prišiel na návštevu aj náš salezián Peťo
Magura a odslúžil im omšu na pravé poludnie. Spolu s hudobníkmi to deti zvládli na jednotku
s hviezdičkou.
Celé podujatie zhodnotila na koniec aj dirigentka detského zboru, Aďka: „Chata sa mi veľmi
páčila. Žilo to tam, hemžilo sa to tam deťmi, krikom a smiechom. Sme predsa detský zbor. Chcem sa
poďakovať všetkým animátorom, hudobníkom, sestre Danke a Peťovi za to, že si našli čas, ktorý
venovali deťom a zboru.  Ste super! Teším sa na ďalšiu spoločnú akciu s
Betka Vavrová


chata_4Hudby nikdy nie je dosť. Každý počúva nejaký štýl, ktorý má rád. Naši zboristi hudbu nie len počúvajú, ale aj sami spievajú.

 
Sme objektívni. Pozor na to!

MESO tom, že v dnešnom svete je dôležité aj VIDIEŤ, nie iba počuť, sa mohli presvedčiť prváci Mediálnej školy. Vďaka skvelým školiteľom tak začali pomaličky prenikať do sveta médií a žurnalistiky.

 
Farské zvesti - September 2014
spravodajv
Vyšlo nové číslo farských zvestí . Môžte si ho stiahnuť/pozrieť na nasledovnom odkaze :

farske_zvesti_09_2014_web.pdf
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Strana 1 z 26

100a1
focus

Myšlienky slávnych

Viem, že tým ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré. (Ľudová múdrosť)

zadc


logo_vydDB

logo-sdb