saldub.sk

Oznamy na 3. adventnú nedeľu
TRETIA ADVENTNÁ  NEDEĽA  14. DECEMBER 2014
Liturgický kalendár:
V stretu začína druhá časť adventného obdobia, ktorá je blízkou prípravou na Vianoce.
1. Tento týždeň začínajú spoločné spovede v dekanáte. U nás bude spoločná spoveď
v sobotu od 9,00 do 12,00 a od 14,30 do 17,00. Prosíme, aby ste využili túto
príležitosť k spovedi a nespoliehali sa na to, že bude možné vyspovedať sa
v nedeľu alebo tesne pred Vianocami. (V našej farnosti sa u niektorých ujal
zlozvyk spovedať sa namiesto spoločnej spovede počas sv. omše v nedeľu alebo
v posledné dni pred Vianocami. Je to nezodpovedné aj voči tým veriacim, ktorí
pricestujú z ďaleka a nemôžu prísť na spoločnú spoveď, aj voči kňazom, aj voči
sebe, že si nevieme nájsť dosť času na pokojnú prípravu a prehodnotenie svojho
duchovného stavu).
2. Cirkevná škola pozýva dnes od 7,30 do 13,00 do Katolíckeho domu na predvianočné
zastavenie, spojené s tradičnou predajnou výstavou vianočných výrobkov.
3. Pozývame birmovancov a všetkých mladých na predvianočnú adoráciu v piatok 19.12.
po mládežníckej sv. omši.
4. Prosíme brigádnikov, aby prišli pomôcť pri upratovaní kostola pred Vianocami
v stredu 17. decembra o 9,00 hod.
5. Záujemci o koledovanie sa môžu zapísať na prihlasovacie hárky Dobrá novina pod
chórusom.
6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na nový kostol.
oznamy14. december 2014
 
Oznamy na 2. adventnú nedeľu
DRUHÁ ADVENTNÁ  NEDEĽA  7. DECEMBER 2014
Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Je to prikázaný sviatok.
Sväté omše v kostole budú: 6,30   8,00(zároveň pre Cirkevnú školu),  18,00 a 19,30.  Po
sv. omši o 18,00 bude procesia na námestie k mariánskemu stĺpu. Na II. ZŠ bude sv.
omša o 18,00 hod  a v Prejte o 16,00 hod. V utorok sv. omša v Prejte nebude.
V piatok je ľubovoľná spomienka Panny Márie Guadalupskej
V sobotu je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice.
V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho
kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
1. Dnes o 15,00 bude korunka Božieho milosrdenstva a po nej stretnutie Faustínum.
2. Dnes o 16,00 bude v Katolíckom dome stretnutie s Mikulášom.
3. Miništranti budú mať stretko v Katolíckom dome dnes o 15,00 hod.
4. Z piatka na sobotu (z 12. na 13. decembra) bude v kostole celonočná adorácia za
rodiny, ktorú organizujú saleziánski spolupracovníci. Záujemci, ktorí sa chcú pridať,
sa môžu zapísať v predajni Don Bosco.
5. Predvianočné spovedanie chorých po domoch bude v utorok 9.12.
6. Na stolíku sú farské zvesti, cena je 50 centov (náklady boli 61 centov). Taktiež prišlo
nové číslo časopisu Diecéza. Kalendáre pútnických miest sú za 1,20 eura. Saleziánske
misijné kalendáre majú v obale zloženku s možnosťou prispieť na misie.
7. Na budúcu nedeľu od 7,30 do 13,00 bude mať Cirkevná škola v Katolíckom dome
tradičnú predajnú výstavu vianočných výrobkov. Srdečne pozývame.
8. Silvestrovská zábava v Katolíckom dome nebude, nakoľko nie je disjokej. Keby sa
niekto chcel tejto úlohy ujať, nech sa prihlási.
9. Zbierka na Charitu, ktorá bola minulú nedeľu vyniesla 2097 eur. Pán Boh zaplať za
všetky milodary.
oznamy7. december 2014
 
Oznamy na 1. adventnú nedeľu
PRVÁ ADVENTNÁ  NEDEĽA 30. NOVEMBER 2014
Liturgický kalendár:
V streda je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
V sobotu je ľubovoľná spomienka sv. Mikuláša, biskupa
1. V piatok je prvý piatok v mesiaci, spovedáme ako obvykle. Fatimská sobota bude o
10,00 hod a začne modlitbou ruženca. Podrobnejší oznam je na výveske.
2. Na budúcu nedeľu o 15,00 bude korunka Božieho milosrdenstva a po nej prednáška
sr. M. Clarety Fečovej z na tému Prísľuby súvisiace s obrazom Božieho
milosrdenstva.
3. Deviatnik k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie sa modlíme na konci sv. omše pred
požehnaním.
4. Predvianočné spovedanie chorých po domoch bude v utorok 9.12. Prosíme, aby ste ich
prihlásili v sakristii.
5. Počas adventných nedieľ bude otvorená predajňa Don Bosco od 9,00 do 11,00 hod.
6. Pozývame deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré bude na budúcu nedeľu o 16,00
v Katolíckom dome.
7. Na sv. omše začneme zapisovať zajtra 1. 12. po rannej aj večernej sv. omši.
8. Dnes po sv. omšiach je zbierka na Charitu.
oznamy30. november 2014
 
Animátori sa ponorili do hlbín
Mladí zo západného Slovenska sa spoločne cez víkend stretli na prvom kurze Školy pre
animátorov. Boli ochotní učiť sa aj cez víkend, čo určite neoľutovali.
Jednou z prvých vecí bolo, že si každý zo zúčastnených vytýčil osobné ciele, ktoré by chcel
dosiahnuť. Na konci tohto víkendového stretnutia sme si zhodnotili, či boli naše ciele naplnené
alebo by sa dalo na tom ešte zapracovať.
V Melčiciach-Lieskovom  sme si každý našli nových priateľov a podelili sa o osobné skúsenosti
z našich stredísk. Zistili sme, čím a pre čo žijeme a tiež sme si zahrali typické hry pre naše
strediská, aby sme sa mohli aj týmto smerom inšpirovať.
„ŠpA- pre mňa miesto, kde som načerpala veľa síl, vedomostí a motivácii pre moje ďalšie
malé animátorské kroky. Stretla som ľudí s otvorenými srdiečkami. Boli to chlapci a dievčatá, cez
ktorých Pán Boh určite koná a ešte bude konať veľké veci,“ povedala animátorka Baška.
Naučili sme sa niečo nové o tom, ako don Bosco vychovával svojich chlapcov. Taktiež sme si
povedali niečo málo o saleziánskej spiritualite a tiež ako to všetko využiť v každodennom živote.
Školu pre animátorov zhodnotila aj jedna zo školiteliek, Kaja: „Pre mňa to bol úžasný
víkend plný radosti, nadšenia, záujmu a zapálenia pre životný štýl dona Bosca. Som vďačná, že som
mohla stretnúť toľko mladých animátorov túžiacich po sebadávaní ako animátori. Všetkým držím
palce, aby sa im podarilo naplniť ich osobné ciele z tohto kurzu a teším sa na ďalšie stretnutie.“
Po náročnom programe, ktorý každého vyčerpal, bolo načase trocha sa stíšiť a načerpať aj
z toho duchovného. Súčasťou adorácie bolo aj skladanie animátorského sľubu, ktorý mal každý sám
za seba možnosť povedať a spečatiť. Myslím, že to bol pre každého veľmi silný zážitok, kedy mohli
Bohu povedať o svojich trápeniach a tiež mu poďakovať za osoby, ktoré vstúpili do ich životov.
Škola pre animátorov je organizovaná Domkou, združením saleziánskej mládeže. Už niekoľko
rokov vzdeláva mladých ľudí a vychováva z nich animátorov, ktorí môžu dávať ďalej, čo tam dostali.
Betka Vavrová

pA_4Mladí zo západného Slovenska sa spoločne cez víkend stretli na prvom kurze Školy pre animátorov. Boli ochotní učiť sa aj cez víkend, čo určite neoľutovali.

 
Putovný kríž SDM v Dubnici nad Váhom

Pozývame Vás na sprevádzanie putovného kríža Svetových dní mladých v našom kostole. Bližšie info na plagáte.

 
Noty ako poklad hudobníkov
Hudby nikdy nie je dosť. Každý počúva nejaký štýl, ktorý má rád. Naši zboristi hudbu nie len
počúvajú, ale aj sami spievajú.
Detský zbor 100&1 ovečka sa vybral na dva dni na jesennú chatu v Slávnickom Podhorí. Hneď
po tom, ako dorazili a trocha sa posilnili, sa odobrali na druhú časť zborovej školy. Témou boli
tentokrát NOTY.
„Veľmi rada chodím na zborové chaty. Večer máme vždy nachystaný nejaký super program.
S deťmi sa tam zabávame a aspoň si oddýchneme ,a zabudneme na školu,“ povedala jedna
z animátoriek,  Veronika.
Úlohou detí bolo chodiť po jednotlivých stanoviskách, na ktorých mali vytvoriť pesničku,
naučiť sa stupnicu či vytvoriť noty z hmoty. Vďaka skvelým animátorom sa príjemne zabavili a aj
niečo nové a užitočné naučili.
„Bolo celkom dobre. V piatok večer sme mali program pre deti, kde sme im chceli odovzdať
znalosti z oblasti nôt, rytmu a hudby a v sobotu sme nacvičovali nové piesne,“ zhodnotila priebeh
akcie Katka.
Aby sa stále iba nespievalo, vybehlo sa nachvíľu aj von zaskákať si a zahrať sa nejaké hry.
A keďže si deti museli aj na nečisto vyskúšať nové skladby, prišiel na návštevu aj náš salezián Peťo
Magura a odslúžil im omšu na pravé poludnie. Spolu s hudobníkmi to deti zvládli na jednotku
s hviezdičkou.
Celé podujatie zhodnotila na koniec aj dirigentka detského zboru, Aďka: „Chata sa mi veľmi
páčila. Žilo to tam, hemžilo sa to tam deťmi, krikom a smiechom. Sme predsa detský zbor. Chcem sa
poďakovať všetkým animátorom, hudobníkom, sestre Danke a Peťovi za to, že si našli čas, ktorý
venovali deťom a zboru.  Ste super! Teším sa na ďalšiu spoločnú akciu s
Betka Vavrová


chata_4Hudby nikdy nie je dosť. Každý počúva nejaký štýl, ktorý má rád. Naši zboristi hudbu nie len počúvajú, ale aj sami spievajú.

 
Sme objektívni. Pozor na to!

MESO tom, že v dnešnom svete je dôležité aj VIDIEŤ, nie iba počuť, sa mohli presvedčiť prváci Mediálnej školy. Vďaka skvelým školiteľom tak začali pomaličky prenikať do sveta médií a žurnalistiky.

 
Farské zvesti - September 2014
spravodajv
Vyšlo nové číslo farských zvestí . Môžte si ho stiahnuť/pozrieť na nasledovnom odkaze :

farske_zvesti_09_2014_web.pdf
 
Program púte - kliknite pre zväčšenie
spravodajv

 
Tintinove dobrodružstvá - letný prímestský tábor 2014

IMG_4578V dňoch 14.-18.7.2014 sa u nás v Dubnici nad Váhom konal letný prímestský tábor pre deti od tretieho do siedmeho ročníka základných škôl. Tento rok naši saleziáni, saleziánky a animátori vybrali ako tému rozprávku Tintinove dobrodružstvá. Celý tábor tak počas týždňa prešiel mnohými prekážkami a pátral po stratenom poklade.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Strana 1 z 26

100a1
focus

Myšlienky slávnych

Keď neviem, ako ďalej, skúmam lásku a ona mi najlepšie poradí. (sv. sestra Faustína)

zadc


logo_vydDB

logo-sdb