saldub.sk

Výstavba kostola sv. Jána Bosca (doplnené foto)

vizualizacia_02.smVýstavba kostola sv. Jána Bosca v Dubnici nad Váhom

 

Milé sestry a bratia,

po ukončení administratívnej časti spojenej s výstavbou nového kostola, sme dňa 24. mája 2012 z oddelenia výstavby Mesta Dubnica nad Váhom dostali stavebné povolenie pre stavbu „Kostol sv. Jána Bosca v Dubnici nad Váhom“.

Na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov biskupského úradu v Žiline, farská rada farnosti Dubnica nad Váhom vybrala na realizáciu hrubej stavby kostola stavebnú firmu JAS – ABM, s.r.o.

Dňa 25. júna 2012 otec biskup Mons. Tomáš Galis požehnal základný kameň a stavenisko kostola sv. Jána Bosca za prítomnosti provinciála Saleziánov don Bosca na Slovensku don Karola Maníka SDB.

Stavebné práce začali 18. júna 2012 a termín ukončenia prác je 30. november 2012.

Súčasne s realizovaním hrubej stavby kostola sa realizujú aj prípojky elektriny, vody, kanalizácie a plynu.

Cena za hrubú stavbu a prípojky je spolu 275.088,29€ spolu s DPH.

V súčasnosti farnosť Dubnica nad Váhom disponuje s prostriedkami, ktoré pokryjú náklady na hrubú stavbu a prípojky. Ďalšia etapa výstavby kostola bude závisieť od finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii.

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše modlitby, v ktorých prosíte o Božie požehnanie stavby nového kostola a tiež za Vaše milodary.

Zbierka na stavbu nového kostola, ktorá sa uskutočnila dňa 29. júla 2012 vyniesla 4.535€. Nech dobrotivý Boh odmení Vašu štedrosť s akou podporujete stavbu Božieho domu.

Kto by chcel podporiť stavbu nového kostola, môže aj prostredníctvom účtu: 2952719556/0200

 

Peter Pagáč SDB

správca farnosti

 

 

prinášame zopár foto z výstavby (kliknutím fotografiu zväčšíte):

 

Fotografia4100 Fotografia4106
Fotografia4119 Fotografia4149
Fotografia4719

 

 
100a1
focus