saldub.sk

Oznamy na 6. pôstnu nedeľu
ŠIESTA PÔSTNA NEDEĽA 29.MAREC 2015
Dnešnou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Do stredy sú
sv. omše ako v ostatné dni pracovného týždňa. V Prejte bude bývať sv. omša o 17,45
Na Zelený štvrtok ráno sv. omša nebude. Sv. omšu svätenia olejov bude sláviť otec
biskup spolu s kňazmi dopoludnia o 10,00 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Štvrtok večer začína Veľkonočné trojdnie. Svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej
večere bude v kostole o 18,00,  v kaplnke na II ZŠ o 18,00 a v Prejte o 17,45. Hodina
bdenia bude v kostole o 20,00 hod. V kostole bude možnosť adorácie do 22,00 hod.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Ráno o 8,00 budú
v kostole  ranné chvály s posvätným čítaním. Križová cesta na Kalvárii bude o 10,00 hod.
Obrady Veľkého piatku budú v kostole o 15,00 hodine, v kaplnke na II. ZŠ tiež  o 15,00
hod. Mládežnícka križová cesta začne pred kostolom o 20,00 hod. Kostol bude otvorený
do 22,00 hod.
Na Bielu sobotu budú v kostole ráno o 8,00 hod. ranné chvály s posvätným čítaním.
Poklona pri božom hrobe bude do 19,00. O 19,00 budú vespery, ktoré sú v tento deň
ešte zo soboty. Obrady Veľkonočnej vigílie budú len v kostole a začínajú o 19,30 pred
kostolom. Na obrady si môžete priniesť sviece.
Na Veľkonočnú nedeľu budú všade sv. omše ako v nedeľu. Večer bude cesta svetla,
ktorá začne o 17,30 na Kalvárii. Pozývame najmä
Program slávení vo Veľkom týždni nájdete aj vo farských zvestiach. Kto ešte nemá,
môže si vziať zo stolíka.
1. Kto nestihol svätú spoveď v našej farnosti, môže sa ešte vyspovedať pri spoločnej
spovedi dnes v Novej Dubnici. Dni Veľkého týždňa nechajme priestor na spoveď pre
tých, ktorí pricestujú na sviatky zďaleka, alebo sa nestihli vyspovedať pre
nepredvídané okolnosti. Počas obradov Veľkonočného trojdnia nespovedáme.
2. Prosíme brigádnikov o pomoc pri upratovaní kostola v utorok 31.3. od 9,00 do 12,00
hod.
3. Na sv. omše začneme zapisovať v utorok po večernej sv. omši a v stredu po rannej sv.
omši.
4. Stretnutie rodiny Nepoškvrnenej bude v Martine 18. 4. 2015. Na stretnutie pôjde
z Dubnice autobus. Prihlásiť sa treba do 17.4. Podrobnejší oznam je na nástenke.
5. Zbierka na nový kostol vyniesla 8 520 eur. Dnes je zbierka na pomoc
prenasledovaných kresťanov (zbierku vyhlásila konferencia biskupov Slovenska) Pán
Boh zaplať za všetky milodary!
oznamy29. marec 2015
 
Spovedanie - dekanát Ilava
Predveľkonočné spoločné spovede v dekanáte Ilava
 
Oznamy na 5. pôstnu nedeľu
oznamy22. marec 2015
 
Oznamy na 4. pôstnu nedeľu
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 15.MAREC 2015
Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
1. Chorých a nevládnych budeme spovedať po domoch  v utorok. Prosíme, aby ste pri
prihlasovaní uviedli aj telefónne číslo a presnú adresu.
2. V kostole budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých taktiež v utorok pri rannej
aj večernej sv. omši. Pomazanie chorých udeľujeme starším ľuďom raz v roku.
Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje vo vážnej chorobe. Starší ľudia ju môžu
prijať aj z dôvodu veku. Pomazanie chorých treba prijať v stave milosti posväcujúcej
(ako sv. prijímanie). Preto kto nebol dlhšie na spovedi, má sa vyspovedať. Spovedať
budeme pred i počas sv. omše.
3. Pozývame všetkých chlapcov od 5. do 9. ročníka ZŠ, ktorí majú chuť hrávať hokejbal
a chcú pravidelne trénovať, na prvý hokejbalový tréning, ktorý bude túto stredu 18.
marca o 15,30 na ihrisku za kostolom.
4. Ako ste si iste všimli, práce na novom kostole  znovu pokračujú. Urobilo sa kúrenie
a vonkajšie chodníky. Pokračovať sa bude kladením dlažby po vytvrdnutí podlahy.
Taktiež sa pracuje na projekte interiéru. Ďakujeme za Vašu podporu a modlitby. Na
budúci týždeň bude zbierka na nový kostol.
oznamy15. marec 2015
 
Karneval


Minulú nedeľu sa konal v Katolíckom dome tradičný karneval pre deti.

Prinášame Vám zopár fotografií z jeho priebehu :


 
Saleziánska rodina v Dubnici sa rozrástla

ZMP1366Druhá februárová sobota bola v Dubnici nad Váhom slávnostná. 13 kanditátov do Združenia Márie Pomocnice zložilo prísľuby, ktorými sa začlenili do saleziánskej rodiny.

 
Pozvánka na rodičovský ples
rodicovsky-ples-2015-plagat


 
Saleziánski spolupracovníci ASC sa opäť stretli

DSC09527
Dňa 11. januára 2015 sa v dubnickej farnosti konala konferencia saleziánov spolupracovníkov.

 
Farské zvesti - Advent - Vianoce 2014
spravodajv
Vyšlo nové číslo farských zvestí . Môžte si ho stiahnuť/pozrieť na nasledovnom odkaze :

farske_zvesti_11_2014_nahlad.pdf
 
Animátori sa ponorili do hlbín
Mladí zo západného Slovenska sa spoločne cez víkend stretli na prvom kurze Školy pre
animátorov. Boli ochotní učiť sa aj cez víkend, čo určite neoľutovali.
Jednou z prvých vecí bolo, že si každý zo zúčastnených vytýčil osobné ciele, ktoré by chcel
dosiahnuť. Na konci tohto víkendového stretnutia sme si zhodnotili, či boli naše ciele naplnené
alebo by sa dalo na tom ešte zapracovať.
V Melčiciach-Lieskovom  sme si každý našli nových priateľov a podelili sa o osobné skúsenosti
z našich stredísk. Zistili sme, čím a pre čo žijeme a tiež sme si zahrali typické hry pre naše
strediská, aby sme sa mohli aj týmto smerom inšpirovať.
„ŠpA- pre mňa miesto, kde som načerpala veľa síl, vedomostí a motivácii pre moje ďalšie
malé animátorské kroky. Stretla som ľudí s otvorenými srdiečkami. Boli to chlapci a dievčatá, cez
ktorých Pán Boh určite koná a ešte bude konať veľké veci,“ povedala animátorka Baška.
Naučili sme sa niečo nové o tom, ako don Bosco vychovával svojich chlapcov. Taktiež sme si
povedali niečo málo o saleziánskej spiritualite a tiež ako to všetko využiť v každodennom živote.
Školu pre animátorov zhodnotila aj jedna zo školiteliek, Kaja: „Pre mňa to bol úžasný
víkend plný radosti, nadšenia, záujmu a zapálenia pre životný štýl dona Bosca. Som vďačná, že som
mohla stretnúť toľko mladých animátorov túžiacich po sebadávaní ako animátori. Všetkým držím
palce, aby sa im podarilo naplniť ich osobné ciele z tohto kurzu a teším sa na ďalšie stretnutie.“
Po náročnom programe, ktorý každého vyčerpal, bolo načase trocha sa stíšiť a načerpať aj
z toho duchovného. Súčasťou adorácie bolo aj skladanie animátorského sľubu, ktorý mal každý sám
za seba možnosť povedať a spečatiť. Myslím, že to bol pre každého veľmi silný zážitok, kedy mohli
Bohu povedať o svojich trápeniach a tiež mu poďakovať za osoby, ktoré vstúpili do ich životov.
Škola pre animátorov je organizovaná Domkou, združením saleziánskej mládeže. Už niekoľko
rokov vzdeláva mladých ľudí a vychováva z nich animátorov, ktorí môžu dávať ďalej, čo tam dostali.
Betka Vavrová

pA_4Mladí zo západného Slovenska sa spoločne cez víkend stretli na prvom kurze Školy pre animátorov. Boli ochotní učiť sa aj cez víkend, čo určite neoľutovali.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Strana 1 z 26

100a1
focus

Myšlienky slávnych

Koľko je vecí, ktoré vôbec nepotrebujeme. (Sokrates)

zadc


logo_vydDB

logo-sdb